Delägare i Malå Västra Lainejaur S:2 underrättas om Boliden Mineral AB:s ansökan om undersökningstillstånd för området Storliden nr 1001 i Malå kommun. Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 14 december 2018.

Se kartor, Storliden nr 1001 (öppnas i nytt fönster)