Boliden Mineral AB, 936 81 Boliden, 556231-6850, har ansökt om bearbetningskoncession avseende koppar, silver, molybden och guld inom undersökningstillståndet Liikavaara nr 1021 (Dnr BS 22-254-2018). Området som benämns Liikavaara K nr 2 ligger cirka 15 km sydost om Gällivare tätort i Gällivare kommun, Norrbottens län.

Eventuella erinringar ska göras skriftligt mot ansökan hos Bergsstaten och mot miljökonsekvensbeskrivningen hos länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 4 januari 2019.

Läs ansökan, öppnas i nytt fönster

Se karta

Läs miljökonsekvensbeskrivning