Ansökan avser lantan och lantanider, zirkonium, niobium, yttrium och nefelinsyenit. Området är beläget cirka 10 km nordost om Gränna Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Eventuella erinringar ska göras skriftligt mot ansökan hos Bergsstaten och mot miljökonsekvensbeskrivningen hos länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 16 april 2018.
Fullständiga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Bergsstaten i Luleå.

Ansökan Norra Kärr K nr 1, öppnas i nytt fönster

Karta till ansökan, öppnas i nytt fönster

Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan, öppnas i nytt fönster

Komplettering till miljökonsekvensbeskrivning, öppnas i nytt fönster