AB Igrene har ansökt om undersökningstillstånd avseende gasformiga kolväten för två områden i Orsa kommun, Siljansringen-Hansjö respektive Siljansringen-Stenberg.

Siljansringen-Hansjö avser ett område om 13276,53 hektar beläget ca 1km nordost om Orsa. Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 12 juni 2018.

Siljansringen-Stenberg avser ett område om 4,64 hektar beläget ca 15km sydost om Orsa.
Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 26 juni 2018.

Kartor över områdena som dessa ansökningar avser finns tillgängliga hos Bergsstaten i Luleå samt på länkarna nedan

Karta Siljansringen - Hansjö

Karta Siljansringen - Stenberg