Delägare i Näsberg S:1 informeras om att Bergsstaten mottagit en ansökan från S2 Sverige AB om förlängd giltighetstid för undersökningstillståndet Laxselmyran nr 402 i Malå kommun. Ansökan avser förlängning med tre år. Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 28 maj 2018.