Ansökan om förlängd giltighetstid avser ett område om 2 416,56 hektar av det ursprungliga undersökningsområdet om 20 423,37 hektar. Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 27 juni 2018. Om ansökan beviljas kommer beslutet att kungöras i Norrbottens-Kuriren, NSD samt Post och Inrikes Tidningar.

Karta över området (öppnas i ny länk)