Björkdalsgruvan AB, 556209-6098, 934 94 Kåge har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession avseende guld inom undersökningstillstånden Björkdal nr 10 och Björkdal nr 31. Området som benämns Storheden K nr 1 är belägen cirka 35 km nordväst om Skellefteå stad i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Eventuella erinringar ska göras skriftligt mot ansökan hos Bergsstaten och mot miljökonsekvensbeskrivningen hos länsstyrelsen i Västerbottens län senast den 11 juni 2018.
Kopia av ansökningshandlingarna har sänts till länsstyrelsen Västerbotten.

Läs ansökan här (öppnas i nytt fönster)
Se koncessionskartan
Läs miljökonsekvensbeskrivningen här