Bergsstaten har mottagit en ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen från Scandivanadium Ltd, avseende ett område i Simrishamns kommun som benämnts Virrestad nr 1. Ansökan avser ett område om 597,75 hektar beläget ca 7km väster om Simrishamn. Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 2 juli 2018.

 _______________________________________________________________

Bergsstaten har mottagit en ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) från Scandivanadium Ltd, avseende ett område i Tomelilla och Simrishamns kommuner som benämnts Killeröd nr 1. Ansökan avser ett område om 3524,98 hektar beläget ca 13km väster om Simrishamn. Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 9 juli 2018.


Karta över områdena (öppnas i nytt fönster)