Bergmästaren har i beslut den 5 juli 2018, dnr BS 200-345-346-2018, beviljat Rolling Road Resources AB undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för områden benämnt Glava nr 8 i Arvika kommun och Harnäs nr 9 i Bengtsfors och Årjängs kommuner.

Berörda markägare och övriga sakägare delges beslutet på detta sätt.
Sista dag att överklaga besluten är den 9 augusti 2018.

Glava nr 8: Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Harnäs nr 9: Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)