Ägare av Kolari S:4 söks för delgivning av bergmästarens beslut den 31 januari 2018 om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för Honkavaara nr 2, dnr BS 200-1069-2017, i Pajala kommun.
Sista dag att överklaga beslutet är den 7 mars 2018.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)