Ägare till fastigheten YXSJÖ GRUVA 1:4 underrättas om bergmästarens beslut enligt minerallagen (1991:45) om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Yxsjön nr 5 i Ljusnarsbergs kommun.

Läs beslutet här (öppnas i nytt fönster)