Bergmästaren har den 30 januari 2018, Dnr BS 22-303-2018, beviljat Björkdalsgruvan AB, 556209-6098, bearbetningskoncession avseende guld för området Nylund K nr 1 i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Berörda markägare och övriga sakägare delges beslutet på detta sätt. Sista dag att överklaga beslutet är den 8 mars 2018.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)