Bergmästaren har den 31 januari 2018, på ansökan av Björkdalsgruvan AB, beslutat att anvisa mark enligt minerallagen (1991:45) för bearbetning och därmed sammanhängande ändamål, vid bearbetningskoncessionerna Häbbersfors K nr 1 – 7 (Björkdalsgruvan) i Skellefteå kommun. Berörda markägare och övriga sakägare delges beslutet på detta sätt.
Sista dag att överklaga beslutet är den 7 mars 2018.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)
Karta över området (öppnas i nytt fönster)