Boliden Mineral AB har beviljats undersökningstillstånd för ett område i Malå kommun benämnt Storliden nr 1001. Delägare i Malå Västra Lainejaur S:2 och Malå S:1 söks för delgivning av beslutet.

Sista dag för dessa sakägare att överklaga beslutet är den 21 januari 2019.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Karta över området (öppnas i nytt fönster)