Drake Resources Ltd har den 28 mars 2018 beviljats undersökningstillstånd för ett område i Sala kommun benämnt Berga nr 1. Ägare till TULLSTA 7:1, TULLSTA:SAMF:2, SÖRBO:SAMF:1, SÖRBO:SAMF:2, SÖRBO:SAMF:3 och ÖSTANBÄCK 3:2 söks för delgivning av beslutet.

Sista dag att överklaga är den 8 maj 2018.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)