Bergmästaren har den 25 april 2018 beslutat om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) avseende diamant för ett område i Kalix kommun benämnt Lomben nr 1. Den som beviljats undersökningstillståndet är Assargenerator HB. Undersökningstillståndet avser ett område om 109,49 hektar beläget ca 30 km norr om Kalix.

Fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet på detta sätt.
Sista dag att överklaga beslutet är den 30 maj 2018

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)