Bergmästaren har i beslut den 6 november 2017, Dnr BS 200-696-2017, beviljat Drake Resources Sweden AB undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för ett område benämnt Tullsta nr 6. Området är beläget inom Sala kommun.  Gullvalla Goodtemplares Byggnadsför UPA samt delägare av samfälligheterna Gullvalla S:8 och Ringvalla S:2 delges beslutet på detta sätt.
Sista dag för att överklaga beslutet är den 12 december 2017.  

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)