Björkdalsgruvan AB, 556756-0940, Björkdalsgruvan 1, 934 94 Kåge har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession avseende guld inom undersökningstillstånden Björkdal nr 10, Björkdal nr 30 och Björkdal nr 31. Området som benämns Nylund K nr 1 är beläget cirka 35 km nordväst om Skellefteå i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Eventuella erinringar ska göras skriftligt mot ansökan hos Bergsstaten och mot miljökonsekvensbeskrivningen hos länsstyrelsen i Västerbottens län senast den 22 december 2017.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning finns tillgängliga hos Bergsstaten, Varvsgatan 41, Luleå, tel. 0920-23 79 00. Kopia av ansökningshandlingarna har sänts till länsstyrelsen Västerbotten.

Ansökan (öppnas i nytt fönster)

Miljökonsekvensbeskrivning (öppnas i nytt fönster)

Karta (öppnas i nytt fönster)