Delägare i Övra Vesta S:1 & S:2, Segås S:1, S:2, S:3 & S:4, Tarsta S:1, Åkerby S:1, Ösby S:1, S:2 & S:4, Hjortsberga S:3, S:4 & S:6, Nedra Vesta S:1 & S:2, Norra Mossby S:1, Södra Mossby S:1& S:2 samt fastighetsägare av Södra Mossby 1:35 & Kvarntorp 3:8  söks för delgivning av bergmästarens beslut den 2 februari 2017, Dnr BS 200-906-2016, om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för ett område benämnt Kvarntorp nr 10 i Kumla och Hallsbergs kommuner. Beslutet i helhet med karta och information om hur man överklagar finns tillgängligt vid Bergsstaten i Luleå samt www.bergsstaten.se. Sista dag för att överklaga beslutet är den 9 mars 2017.

Läs beslutet här (öppnas i nytt fönster)