Bergmästaren har i beslut den 2 februari 2017, Dnr BS 204-989-2016, beviljat överlåtelse enligt minerallagen (1991:45), om medgivande till överlåtelse, av undersökningstillstånden Rautusakara nr 1, Rautusakara nr 2 och Rautusakara nr 3 i Kiruna kommun från Inmet Mining Sweden AB till Boliden Mineral AB.


Läs beslutet här (öppnas i nytt fönster)