Bergmästaren har den 28 november 2017, efter ansökan från Boliden Mineral AB beslutat att anvisa mark för gruvändamål, enligt bestämmelserna i 9 kap. minerallagen (1991:45). Beslutet avser ett område i anslutning till bearbetningskoncessionerna Maurliden K nr 1 och Maurliden Östra K nr 1 i Norsjö kommun.

Sista dag att överklaga beslutet är den 2 januari 2018.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)