Delägare i Rupstjärns skifteslag S:11 och S:17 underrättas om bergmästarens beslut enligt minerallagen (1991:45) den 20 december 2017 om förlängning av undersökningstillståndet Svärdsjö nr 1007 i Faluns kommun.

Läs beslutet här (öppnas i nytt fönster)