Delägare i Högland samfällighet söks för delgivning av bergmästarens beslut den 4 april 2017, Dnr BS 200-112-2017, om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för ett område benämnt Granlidknösen nr 21 i Storumans kommun. Sista dag för att överklaga beslutet är den 9 maj 2017.

Läs beslutet här (öppnas i nytt fönster)