Svenska Bergsbruk ABs ansökan om bearbetningskoncession för området Vindfall K nr 2 avseende zink, koppar, bly och silver och till ansökan fogad miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats. Ansökan inkom till Bergsstaten den 28 augusti 2012. Området är beläget ca 10 km sydväst om Gävle tätort och öster om sjön Storsjön i Gävle kommun, Gävleborgs län.

Eventuella erinringar ska göras skriftligt mot ansökan hos Bergsstaten och mot miljökonsekvensbeskrivningen hos länsstyrelsen i Gävleborgs län senast den 11 maj 2017.

Ansökan om bearbetningskoncession Vindfall K nr 2 (öppnas i nytt fönster)

Karta till ansökan Vindfall K nr 2

Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan

Komplettering till ansökan Vindfall K nr 2

Komplettering till ansökan Vindfall K nr 2