Aktuell information: En kortfattad information om aktuellt läge ges av företaget.

Gruvverksamheten: Man gör en uppföljning av ekonomiska säkerheter och villkoren i koncessionen/erna. Redovisning av produktion, brytningsmetoder, utbyten, planer och förutsättningarna för den fortsatta brytningen. Översiktlig redovisning av frågor rörande anrikning och dammsäkerhet.

Geologi och gruvmätning: Här man går igenom malmreserver (haltkontroll och uppföljning), gruvprospektering, koncessionsgränser, anvisad mark, riskanalyser med
avseende på ras, förhållanden till närliggande fastigheter, säkringsmaterial.

Gruv- eller fältbesök med särskild tyngdpunkt på vad som diskuterats enligt punkterna ovan och stängselfrågor.