För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Lars Norlin, SGU

Gruvinspektion

Bergsstaten besöker alla verksamma gruvor en gång per år för tillsyn. Under tillsynsbesöket går man igenom nedanstående punkter

  • Tidpunkt för inspektionen bestäms i samråd med tillståndshavaren d v s gruvföretaget.

  • Gruvföretaget får i förväg skriftlig information om vad inspektionen kommer att omfatta t ex kortfattad aktuell information från bolaget, gruvverksamheten, ekonomiska säkerheter, villkoren i koncessionen/-erna, produktion och planer, geologi och gruvmätning och gruv- eller fältbesök.

  • Inspektionen omfattar bland annat att verksamhetsutövaren följer bestämmelserna i minerallagen om hur bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet får utföras.
  • Uppföljning av eventuella ärenden från tidigare inspektioner.

  • Bergmästaren upprättar minnesanteckningar vid inspektionen som översänds till gruvföretaget för påseende och eventuella synpunkter och minnesanteckningarna skickas sedan efter justering i dess slutliga skick till gruvföretaget.

  • Gruvinspektionen avslutas när minnesanteckningarna har översänts till gruvföretaget eller om inspektionen föranleder åtgärder när dessa åtgärder är utförda av verksamhetsutövaren.

  • Åtgärder som uppmärksammas av bergmästaren vid en gruvinspektion kan alternativt behandlas inom ramen för ett separat nytt tillsynsärende.
Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn