För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Ansökan om undersökningstillstånd för olja, gas eller diamant

På denna sida hittar du blanketter för ansökan om undersökningstillstånd för olja, gas och diamant. Blanketterna är i ifyllbara pdf-format.

Omslag-ansökan-olja-gas-diamant.png

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt att kartlägga geologin inom det aktuella området. Tillståndet avser ett specifikt område och det är bergmästaren som beviljar tillståndet. Tillståndet gäller för en treårsperiod.

Ansökan om undersökningstillstånd för olja, gas eller diamant (nytt fönster)

Bilaga 1 – Koordinater för områdets avgränsning (nytt fönster)

Bilaga 2 – Områdesanalys (nytt fönster)

Bilaga 3 – Planerat undersökningsarbete (nytt fönster)

Bilaga 4 – Uppgifter om den sökandes bank eller bankgiro (nytt fönster)

Bilaga 5 – Skäl som åberopas för undantag enligt 2 kap. 4 § minerallagen (nytt fönster)


Samtliga blanketter (i zip-format)

 


Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter i ärende om undersökningstillstånd och förlängning av undersökningstillstånd (nytt fönster)

Senast granskad 2022-05-06