För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
25 mars 2014

Uranhalt avgörande vid tillstånd för energitorvtäkt

Efter att en energitorvtäkt i Skallemossen, Närke, överklagats av Naturvårdsverket på grund av höga uranhalter i torven lägger nu bolaget bakom torvtäkten, Neova, ner sin verksamhet för energitorv på platsen.

I praktiken har uranhalten därmed blivit avgörande för tillstånd att bedriva verksamhet för energitorv. Naturvårdsverkets överklagan grundas på SGUs expertutlåtande och flygmätningar där man noterat höga uranhalter i berggrunden.

I och med att prover visar på att energitäkten i Skallemossen innehåller höga uranhalter har Neova alltså beslutat sig för att lägga ner sin energitorvverksamhet.

– Vi kommer nu att ta kontakt med länsstyrelsen för att påbörja en utformning av efterbehandling, säger Rita Larsson, projektledare på Neova till Nerikes Allehanda.

Neova har också sedan tidigare beslutat att komplettera med provtagning för uran enligt SGUs rekommendationer och Strålsäkerhetsmyndighetens direktiv på alla sina täkter.

Naturvårdsverkets överklagande av beslut om förlängning av bearbetningskoncession för Skallemossen (pdf, nytt fönster)

SGUs yttrande "Ansökan från Neova AB om förlängning av bearbetningskoncession för energitorv på Skallemossen i Askersunds och Motala kommuner" (pdf, nytt fönster)