För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kristian Schoning/SGU

9 februari 2016

SGUs synpunkter på promemorian ”En samlad torvprövning”

SGU stödjer i ett yttrande till regeringskansliet förslaget om att alla ansökningar om torvtäkt ska prövas av en och samma lagstiftning, samt föreslår att SGU får ett större ansvar vid tillståndsansökan och tillsyn av torvtäkter.

Miljö- och energidepartementet föreslår i promemorian ”En samlad torvprövning” att koncessionssystemet för energitorv försvinner och att alla ansökningar om torvtäkt kommer att prövas enligt miljöbalken. SGU anser att det är positivt till förslaget att alla ansökningar om torvtäkt ska prövas enligt en och samma lagstiftning, och ser ur miljösynpunkt inga nackdelar med att avskaffa koncessionssystem för energitorvtäkter.

SGU anser i sitt yttrande att SGU i framtiden ska vara en obligatorisk remissinstans för samtliga ansökningar om torvtäkt, samt att myndigheten får ett tillsynsvägledande ansvar. Detta eftersom SGU har sakkunskap inom områden som är avgörande för att säkerställa att torvtäkter etableras på ur miljö- och hälsosynpunkt lämpliga platser.

Läs SGUs yttrande här

Kontaktperson

  • Gustav Sohlenius

    Telefon: 018-179276
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
    Skicka e-post