Handledning Materialförsörjning

4. Ställningstagande

Tydliga ställningstaganden uttrycker viljan och vilken riktning som materialförsörjningen behöver ha. Genom att formulera ställningstaganden ges materialförsörjningsfrågan ökade möjligheter till plats i planering av markanvändning och därmed ökar möjligheten till en hållbar naturresursanvändning. Målet är att alla större exploateringsplaner ska på ett tydligt sätt redovisa konsekvenser för materialförsörjning och masshushållning.
Exempel på frågeställningar som kan behandlas i ställningstaganden:

  • Finns det områden där täkter inte alls är lämpliga på grund av andra värden till exempel natur, friluftsliv, vatten?
  • Finns det områden med viktiga resurser för materialförsörjningen där annan markanvändning kan behöva regleras?
  • Finns det täkter som är av stor vikt för samhället?
  • Hur långa transportavstånd som max bör vara riktlinjen för transporter av ballast?

 

Senast ändrad 2021-10-11

Skriv ut