Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Analysera och summera (fördjupad kartläggning)

Läs igenom det material som samlats in under den fördjupade kartläggningen. Försök sammanfatta. Fokusera på riskbedömningen, den styr i stor utsträckning behovet av fortsatt arbete. Använd gärna följande frågor som stöd:

 • Finns det information från alla steg i kartläggningen?
 • Vilken information saknas eller är bristfällig?
 • Räcker det att titta på grundvattenmagasinet som helhet eller finns det anledning att beskriva delområden eller problemområden?
 • Vad visar kartläggningen av grundvattenmagasinet? Sammanfatta de viktigaste punkterna.
  • Hur stor är den mänskliga påverkan på grundvattnet i magasinet idag?
  • Hur stor är risken för negativ påverkan på grundvattenmagasinet i framtiden?
  • Har kartläggningen lett fram till svar på de frågor som ställdes i den inledande kartläggningen om motiv till val av grundvattenmagasin?
  • Hur stor är osäkerheten i riskbedömningen?
 • Har den fördjupade kartläggningen lett till andra slutsatser än den inledande kartläggningen?
 • Finns det behov av att vidta åtgärder?
 • Finns det behov av mer underlag inför planering av eventuella åtgärder?
 • Finns det behov av att utföra undersökande provtagning (det vill säga gå vidare till nästa steg)? Ange motiven till beslutet.
 • Är all information ordentligt dokumenterad? Kontrollera mot punktlistan i avsnitt Fördjupad kartläggning. 

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut