Analysera och summera (fördjupad kartläggning)

Läs igenom det material som samlats in under den fördjupade kartläggningen. Försök sammanfatta. Fokusera på riskbedömningen, den styr i stor utsträckning behovet av fortsatt arbete. Använd gärna följande frågor som stöd:

 • Finns det information från alla steg i kartläggningen?
 • Vilken information saknas eller är bristfällig?
 • Räcker det att titta på grundvattenmagasinet som helhet eller finns det anledning att beskriva delområden eller problemområden?
 • Vad visar kartläggningen av grundvattenmagasinet? Sammanfatta de viktigaste punkterna.
  • Hur stor är den mänskliga påverkan på grundvattnet i magasinet idag?
  • Hur stor är risken för negativ påverkan på grundvattenmagasinet i framtiden?
  • Har kartläggningen lett fram till svar på de frågor som ställdes i den inledande kartläggningen om motiv till val av grundvattenmagasin?
  • Hur stor är osäkerheten i riskbedömningen?
 • Har den fördjupade kartläggningen lett till andra slutsatser än den inledande kartläggningen?
 • Finns det behov av att vidta åtgärder?
 • Finns det behov av mer underlag inför planering av eventuella åtgärder?
 • Finns det behov av att utföra undersökande provtagning (det vill säga gå vidare till nästa steg)? Ange motiven till beslutet.
 • Är all information ordentligt dokumenterad? Kontrollera mot punktlistan i avsnitt Fördjupad kartläggning. 

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut