Handledning Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Hjälp oss göra handledningen bättre

Svara på vår enkät – 10 frågor om handledningens innehåll och format.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vår handledning så att våra besökare hittar den information som de behöver för att besvara sina frågeställningar om våtmarksåtgärder.

Vi vill säkerställa att vi levererar rätt information och samlar under sommaren in synpunkter via en enkät. Hjälp oss att förbättra handledning genom att svara på enkäten. Dina svar är anonyma. 

Länk till enkäten Utvärdering av Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Senast ändrad 2023-06-19

Skriv ut