Organiska jordar

I denna kategori ingår mossetorv, kärrtorv och gyttja.

Att utföra byggnation på organiska jordar bör helst undvikas då det ofta anses vara problematiskt och kostnaderna kan variera kraftigt. På samma sätt som för kohesionsjordar så krävs ofta geotekniska undersökningar för att utreda till exempel hållfasthet, vad som finns under torvjorden och hur djupt det är till fast mark. I vissa fall kan sulfidhaltiga kohesionsjordar förekomma under torven vilket kan resultera i ökade kostnader. Kostnader för exempelvis sättningar vid byggnation på torvjordar kan också tillkomma i ett senare skede.

Resurseffektiviteten vid byggnation på organisk jord varierar på grund av flera faktorer. Torvmarker som är opåverkade av dikning och annan mänsklig aktivitet fungerar som viktiga kolsänkor. Många torvmarker som har påverkats av dikning eller annan mänsklig aktivitet kan restaureras för att återigen börja fungera som kolsänka. Torvmarker, framför allt högmossar, anses ofta ha höga naturvärden och det kan finnas goda rekreationsmöjligheter.

Kostnadsexempel för organiska jordar

Nedan visas hur organiska jordar kan se ut i jordartskartan samt hur olika organiska jordar förhåller sig till varandra på djupet. Klicka på bilderna för att förstora.

Kostnaderna i samband med byggnation på plats B kan antas bli större än på plats A, både på kort och lång sikt. Detta återspeglas i diagrammet nedan, där både punkt A och B finns i fältet ”Organiska jordar”, men B innebär ett sämre alternativ ur kostnadssynpunkt.

 

Senast ändrad 2021-12-03

Skriv ut

Relaterad information