Till innehållet

Sveriges geologiska undersökning

Till startsidan för Sveriges geologiska undersökning.
Innehåll:

SGUs kartserier

Här finner du en översikt över våra olika kartserier inom våra olika ämnesområden. Klicka dig vidare för mer information.

Kartor inom olika ämnesområden

Serie K: Från 2005 samlas utgivningen av våra kartor och beskrivningar inom olika ämnesområden i denna gemensamma serie.

Serie Ba

Kombinerade jord- och berggrundskartor

Serie K

Serie Aa 

Serie Ab 

Serie Ac

Berggrundskartor

Serie K

Serie Af

Serie Ai

Serie A1a

Bergkvalitetskartor

Serie K

Serie Af Bk

Serie Ba Bk

Geofysiska kartor

Serie K

Serie Af

Serie Cb

Geofysiska kartor över alla undersökta områden kan också på beställning skrivas ut i flera skalor och över valfritt område. Kontakta kundtjänst om du vill beställa.

Jordartskartor

Serie K

Serie Ae

Serie Ak

Serie Ad

Serie D

Hydrogeologiska kartor

Serie K

Serie Ag

Serie Ah

Serie An

Geokemiska kartor

Serie K

Serie Gk

Markgeokemiska kartor i skala 1:250 000 över valfritt undersökt område och ämne kan skrivas ut på beställning. Kontakta kundtjänst om du vill beställa.

Markgeokemiska kartor i skala 1:1 miljon med beskrivning finns publicerade i serien Rapporter & meddelanden.

Biogeokemiska kartor i skala 1:250 000 över valfritt undersökt område och ämne kan skrivas ut på beställning. Kontakta kundtjänst om du vill beställa.

Biogeokemiska kartor i skala 1:1 miljon med beskrivning finns publicerade i serien Rapporter & meddelanden.

Maringeologiska kartor

Serie K

Serie Am

Specialkartor

Serie Bb. Specialkartor i skalorna 1:4 000 till 1:100 000 med beskrivningar. Ett fåtal kartor i denna serie publicerades mellan ca 1880 och 1900 och de är mycket varierande i innehåll. Finns endast som tryckt produkt.

Övriga kartor

Geoturistkarta, Tomelilla NO
Nordkalottkartor (OV 2–16)
Mittnordenkartor (OV 17–25)
Fennoskandiska skölden (OV 26)
Guldletarkartan
Geokemi i Göteborgs kommun, cd (OV 27)
Magnetic anomaly map of southern Sweden, scale 1:250 000

Beställning & information:

SGU, Kundtjänst, Box 670, 751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00 (SGUs växel), fax: 018-50 10 20
E-post: kundservice@sgu.se

Dela med andra:

FacebookFacebook   TwitterTwitter


Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00, fax: 018-17 92 10, e-post: sgu@sgu.se