Till innehållet

Sveriges geologiska undersökning

Till startsidan för Sveriges geologiska undersökning.
Innehåll:

Utsnitt ur geologisk karta

Kartgeneratorn

Ladda hem geologiska kartor med SGUs kartgenerator. 

Kartvisare

Titta på SGUs geologiska information i våra kartvisare. 

GeoLagret

Beställ eller ladda ner våra produkter i GeoLagret. 

Sök efter din brunn!

Hämta information om brunnar i kartvisaren "Brunnar". 

 

 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.

Nyheter och notiser 

Välkommen till Mineralforum 28 april

Hur ska Sveriges mineraltillgångar bidra till en hållbar tillväxt i hela landet? Alla som berörs av Sveriges mineralnäring är välkomna att delta i ett dialogmöte om Sveriges mineralstrategi 28 april i Stockholm.

 

Välkommen att titta på SGUs kommande nya webbplats!

Nu lanserar vi en betaversion av SGUs nya webbplats.  


PFOS och PFAA i vårt grundvatten

PFOS och andra perfluorerade alkylsyror (PFAA) i grundvattnet har på senare tid uppmärksammats på några håll i landet, bland annat i Uppsala, Botkyrka och i Kallinge, Blekinge. Gemensamt för upptäckterna är att ämnena kan spåras till tidigare brandövningsplatser där brandsläckningsskum har kommit i kontakt med grundvattnet.

 

SGUs checklista för remisser om bergtäkter

Som ett viktigt led i SGUs miljömålsarbete publicerar vi nu information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för bergtäkter. Det är bland annat en checklista som kan användas som vägledning vid upprättandet av ansökan om bergtäkt och som ett stöd för myndigheter vid granskning och tillsyn.

 

Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål

Av Sveriges 16 miljökvalitetsmål kommer 14 inte att nås till år 2020 med idag beslutade styrmedel. Det är budskapet i rapporten ”Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014” som är sammanställd av Naturvårdsverket. SGU ansvarar för avsnittet om miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”.

 

Nytt nummer av "Metaller & Mineral"

Nytt rekordår för svensk malmproduktion och gruvbranschens överskott stannar i Sverige. Det är några av rubrikerna i det nya numret av Metaller och Mineral.

 

Workshop om Geoturism 2014

Geoturism är en outnyttjad resurs i Sverige men intresset för denna näring har vuxit på senare år. En workshop om geoturism anordnas av SGU den 13 maj. Målgruppen är alla som är intresserade av Svensk geopark och frågor som rör geoturism.

 

Målmanual för Grundvatten av god kvalitet

SGU arbetar med att ta fram fler indikatorer och uppföljningsmått så att man bättre ska kunna följa om miljömålsarbetet ger resultat. Nya förslag och gällande indikatorer samlas i en målmanual.

 

Nytt nummer av "Grundvatten"

I marsnumret berättar vi bland annat om att vi tar fram en målmanual för Grundvatten av god kvalitet.

 

Uranhalt avgörande vid tillstånd för energitorvtäkt

Efter en överklagan från Naturvårdsverket som gäller en energitorvtäkt i Skallemoseen, Närke, framgår det att uranhalten i torv i praktiken är avgörande för tillstånd av energitorvtäkter.

 

Inbjudan till Grundvattendag för kommuner 10 april 

Den 10 april 2014 arrangerar SGU i Uppsala en kurs om grundvatten för kommunanställda. Vi välkomnar dig som jobbar med till exempel miljö och hälsa, samhällsplanering eller VA-frågor till en kurs där du lär dig mer om grundvatten kopplat till kommunal verksamhet. Sista anmälningsdag är 24 mars.

 

Giftspridningssimulator vann Hack for Sweden Award

En webbapp för analys av hur giftiga utsläpp sprider sig i naturen baserat på topologi, moränlager och vattenföring vann Hack for Sweden Award som avgjordes den 15–16 mars.

 

Seminarium om radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SGU och Livsmedelsverket bjuder in till seminarium 6 maj om radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten. Sista dag för anmälan är 25 april.

 

Nytt nummer av "Metaller & Mineral"

I nya numret av SGUs nyhetsbrev Metaller och Mineral går vi igenom förutsättningarna för skiffergas i Sverige och berättar om Sveriges delegation på prospekteringsmässan PDAC, samt rapporterar om internationell uppskattning av Sverige gruvklimat.

 

SGUs yttrande över utredningen ”Skydd för geografisk information”

På uppdrag av regeringen har en utredning sett över lagen om skydd för landskapsinformation och förordningen om skydd för landskapsinformation. Utredningen lägger i sitt betänkande fram förslag till en moderniserad lagstiftning som ersättning för den nu gällande.

   

Låna en geolog!

Har du behov av geologisk information, men tycker det är svårt att hitta och förstå informationen? Genom vår supporttjänst ”Låna en geolog” kan du få hjälp av en av våra experter under en dag!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Helikopter i fjällmiljö.

SGUs viktigaste uppgift är att möta samhällets behov av geologisk information. Detta gör våra geologer och geofysiker bland annat genom att under vår, sommar och höst kartlägga berg, jord och grundvatten runtom i Sverige.
Foto: Robert Lagerbäck.Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00, fax: 018-17 92 10, e-post: sgu@sgu.se