Till innehållet

Sveriges geologiska undersökning

Till startsidan för Sveriges geologiska undersökning.
Innehåll:

Hur jordarterna bildats

I de flesta områden har jordarterna främst bildats under och efter den senaste istiden. Den senaste istiden inleddes för ca 115 000 år sedan och de sista isresterna försvann från norra Sverige för nästan 10 000 år sedan.

Isens tryck gjorde att stora delar av Sverige var nedpressat under havsytan efter inlandsisens avsmältande. De jordarter som bildats under istiden brukar kallas glaciala medan de som bildats senare brukar benämnas postglaciala. Eftersom jordarterna är bildade i olika miljöer har de högst varierande egenskaper.

På nedanstående sidor kan du lära dig mer om hur de vanligaste jordarterna bildats och varför de har de egenskaper som de har.

Inlandsisen

Isen smälter

Från havsbotten till lerslätt

Från sjö till torvmark

Dela med andra:

FacebookFacebook   TwitterTwitter


Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00, fax: 018-17 92 10, e-post: sgu@sgu.se