Den 13–14 oktober i Göteborg välkomnar vi företag, myndigheter, forskare, kommuner, länsstyrelser och andra organisationer till en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde.

Grundvattendagarna 2015 är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten,Trafikverket och SGU.

Konferensens övergripande tema är ”Grundvatten och samhällsplanering”. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle. Kunskap om grundvattenförhållandena är en förutsättning för att kunna planera för en hållbar dricksvattenförsörjning och för hantering av naturresurser idag och i framtiden.

Konferenssavgift inklusive dokumentation, fika, lunch och middag: 2 500 kronor. Avgiften för studenter är 1 000 kr, exklusive middag. Vid bokning av middag tillkommer 600 kr.

Sista dag för anmälan är 18 september. 

Läs om konferensinnehållet och anmäl dig här