SGU söker nu en enhetschef för myndighetens IT-enhet. Enheten ansvarar för drift av SGU:s servrar, och nätverk, systemutveckling samt helpdesk, systemadministration och databasadministration. Systemutveckling omfattar både interna och externa system såväl som förvaltning av befintliga. Verksamheten inom enheten IT ansvarar för att tillhandahålla informationsteknisk (IT/IS) plattform för SGUs data- och telekommunikation.

Enheten utvecklar, tillhandahåller och samordnar system, program, applikationer och hårdvara utifrån verksamhetens krav på funktionalitet i samverkan med enheten Geodata. Nära samarbete sker också med IT Strateg och Säkerhetschef. Enheten består av ca 10 medarbetare och du har fullt budget- och personalansvar. Enheten IT ingår i avdelningen Verksamhetsstöd och du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med fem andra enhetschefer, säkerhetschef och två strateger.

Rollen som chef inom SGU är betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. SGU eftersträvar chefer som är goda ledare. Cheferna har ansvaret för att gemensamma värderingar, mål och strategier sprids i organisationen.

Arbetsuppgifter (ett urval): 

 • Leda och planera enhetens arbete enligt fastlagda verksamhets- och handlingsplaner
 • Delta i avdelningen Verksamhetsstöds ledningsgruppsmöten och aktiviteter
 • Informera personalen om de beslut som tagits av SGU:s ledning, och de aktiviteter som är aktuella
 • Genomföra de aktiviteter som ingår i ledningsarbetet (grundläggande analyser, skyddsrond, framtagande av verksamhetsplan, budgetarbete, etc.)
 • Agera projektledare eller medlem i styrgrupper för de projekt som bedrivs i enhetens verksamhet
 • Prioritera det dagliga arbetet för enhetens medarbetare efter behov, inklusive att prioritera de arbetsuppgifter som inte ryms inom den fastställda handlingsplanen
 • Ansvara för inköp av mjukvarulicenser och programvaror som ingår i verksamheten
 • Ansvara för inköp av hårdvara och licenser för hårdvara (servrar, klientdatorer, mobiltelefoner, plattor, nätverkshårdvara, o.s.v.)
 • Hantera de önskemål om programvaror som inkommer från verksamheten

Erfarenheter (ska-krav):

 • Universitets/högskoleutbildning inom IT
 • Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att leda en enhet med direktrapporterande medarbetare
 • Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att leda en enhet eller ett team med driftansvar för en IT-miljö som omfattar både servrar, nätverk och klientdatorer
 • Ha dokumenterad erfarenhet av upphandling, inköp och kravhantering kring infrastruktur IT
 • Ha dokumenterad erfarenhet av projektledning inom IT

Personliga egenskaper

Som person är du intresserad av att arbeta utåtriktat och operativt i en användarfokuserad verksamhet. Du är en god kommunikatör med förmåga att hantera frågeställningar på ett diplomatiskt men handfast sätt. Du har ett sinne för ordning och reda och är van att arbeta i en strukturerad miljö. Det är ett högt tempo och det krävs ofta snabba, men genomtänkta, beslut. I ditt ledarskap är du resultatinriktad och tydlig, sätter dialogen i fokus och har en humanistisk grundsyn. Du kan entusiasmera och samla personal mot gemensamma mål. Du har förmåga att arbeta med så väl strategiska utvecklingsfrågor som operativ problemlösning.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid, och med placering i Uppsala. SGU tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att man måste ha svenskt medborgarskap och att en registerkontroll genomförs före beslut om anställning.

På SGU ser vi medarbetarnas olikheter som en tillgång och vi eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt.

Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, telefon 018-179296 och Anita Remnegård för ST-Geologiska, telefon 018-179151.

Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 31 Maj 2017.

I denna rekrytering samarbetar vi med Dfind IT. Välkommen med din ansökan på www.dfind.se/it  

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Fredrik Svensson, fredrik.svensson@dfind.se, mobil: 0733-57 00 71.

Ort: Uppsala

Uppdragsgivare: SGU