Omslaget till publikationen "Att borra brunn för energi och vatten - en vägledning".SGU har i samverkan med Socialstyrelsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och branschorganisationerna Geotec, Avanti och Svep utarbetat vägledningen "Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning", också kallad Normbrunn -07, som stöd för borrentreprenörer, tillståndsgivare och fastighetsägare.

Vägledning för borrentreprenörer, tillståndsgivare och fastighetsägare

Vägledningen vänder sig i första hand till brunnsborrare. En lika viktig målgrupp är de kommunala tjänstemän som har att ta ställning till den tillståndsplikt och den uppföljning av anmälningsplikt som råder vid anläggning av vatten- och energibrunnar. Vägledningen vänder sig också till fastighetsägare som vill anlägga vatten- eller energibrunnar.

Större kommunala grundvattentäkter omfattas inte av vägledningen eftersom det i allmänhet görs en omfattande geologisk förundersökning när sådana ska anläggas och brunnskonstruktionen åtföljs av en detaljerad kravspecifikation.

Minskad risk för miljöstörningar

Genom att följa anvisningarna i vägledningen ökar man möjligheten att få säker vattenförsörjning och miljösäkra energibrunnar. Ett gott råd är till exempel att alltid anlita certifierade brunnsborrare, ett annat att alltid kontakta kommunen i förväg för att få information om vad som gäller där brunnen ska borras. Man kan också vända sig till SGU för mer information.
 
Vägledningen behandlar utförandet av bergborrade brunnar, främst för enskild vattenförsörjning och för uppvärmning eller frikyla. Den ger också information om hur förundersökning, tekniskt genomförande och handhavande bör gå till för att en brunn ska anläggas på ett säkert sätt med avseende på hur grundvattnet, omgivande mark och byggnader eller annan miljö påverkas.

Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning (Normbrunn -07, pdf, nytt fönster)