SGU deltar i Almedalen f för att sprida kunskap om geologi hos de som planerar vårt samhälle och som vill använda marken, vattnet och naturresurserna på ett hållbart sätt. SGU medverkar i Almedalen 2017 från måndag till och med onsdag med evenemang ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor, som kommer att finnas på plats centralt i Visby hamn. Flera av aktiviteterna genomförs i samverkan med Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). SMHI, Statens geotekniska Institut (SGI) och Geodatasamverkan.

Plats:

Visby hamn, Kajplats 1. Måndag 3/7- onsdag 5/7: Visby hamn (se karta längst ner)

Mer information om 2017 års evenemang kommer inom kort.