SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

SGUs huvudkontor ligger i Uppsala medan Bergsstatens verksamhet är förlagd till Luleå, med nio medarbetare. Nu vill vi förstärka kontoret med en jurist. Gruvbranschen har i prospekteringsskedet ett stort inslag av utländska bolag och internationella kontakter. Som jurist kommer du att vara med i händelsernas centrum samtidigt som du arbetar fritt och självständigt. Vårt kontor ligger i gamla, vackert renoverade lokaler i centrala Luleå.

Arbetsuppgifter

Som vår nya jurist kommer du att: 

  • Handlägga tillståndsärenden enligt minerallagen och närliggande lagar. 
  • Utföra juridiska utredningar. 
  • Delta i projekt och utredningar på andra avdelningar inom SGU. 
  • Informera och ge service till allmänhet, myndigheter, intressenter och näringsliv.

Din kompetens

Vi söker dig som har juristexamen.

Vi uppskattar om du har erfarenhet från svensk statsförvaltning och kunskaper om näringslivets villkor. Goda kunskaper och erfarenhet om mineral- och miljölagstiftningen liksom erfarenhet av handläggning av tillståndsärenden är meriterande. Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt och strukturerat och att du har ett prestigefritt förhållningssätt . Arbetet ställer höga krav på god samarbetsförmåga och att du har lätt för att skapa och utveckla kontakter.

Som medarbetare på SGU förutsätts att du delar vår värdegrund för medarbetarskap och ledarskap. Läs mer här på vår webbplats under Om SGU/Att arbeta på SGU.

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, placering i Luleå. En registerkontroll kommer att göras då tjänsten är säkerhetsklassad. På SGU ser vi medarbetarnas olikheter som en tillgång och vi eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt.

Vill du veta mer, hör gärna av dig till bergmästare Åsa Persson.

Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, och Anita Remnegård för ST-Geologiska.

Välkommen med din ansökan senast den 16 mars 2017. Dina handlingar ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning.

SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem. Vi ser gärna att du lämnar din ansökan via detta system.

Länk till ansökningssystemet