Bergmästaren har den 17 maj 2017 beslutat om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för Kankberg Norra nr 101, Skellefteå kommun. Ägare av Kankberg GA:1 söks för delgivning.
Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

 Bergmästaren har den 17 maj 2017 beslutat om undersökningstillstånd enligt minerallagen för Mjövattnet nr 101, Skellefteå kommun. Berörda markägare och innehavare av särskild rätt delges beslutet genom denna kungörelse.
Läs beslut här (Öppnas i nytt fönster)

 Sista dag att överklaga respektive beslut är den 21 juni 2017.