Bergmästaren har i beslut den 15 maj 2017, Dnr BS 200-104-2017, beviljat Eurasian Minerals Sweden AB undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för ett område benämnt Slättberg nr 101 i Leksands kommun. Undersökningstillståndet är beläget ca 8,5 km nordost om Leksand. Berörda markägare och övriga sakägare delges beslutet på detta sätt.
Sista dag att överklaga beslutet är den 19 juni 2017.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)